LamiaFM1.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΜΑΣ ΖΩΝΤΑΝΑ

Η εξέλιξη του win-win – «μισά-μισά» του Αιγαίου σε «Διπλωματία συλλογικότητας» Μεσογείου «Διπλωματία δια του Ελληνικού Πολιτισμού» Ανάγκη ΔΙΕΘΝΩΣ

του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΜΟΚΟΒΙΤΗ
ΣΗΜΕΡΑ επανέρχομαι σε δημοσιευθέν κείμενό μου από Ιούνιο 2019 ως
επιβεβαίωση της ΙΔΙΑΣ Πολιτικής επί του ιδίου προβλήματος «συνεκμετάλλευση» με
την υποκρυπτόμενη διάζευξη ή «σύγκρουση» διότι συνεχίζεται η … τάση της
«συνεκμετάλλευσης» όχι μόνο επί … Αιγαίου με το παλαιότερο «win-win» δηλαδή
«μισά-μισά» για το ΑΙΓΑΙΟ αλλά ήδη ΚΑΙ περισσότερων «συνεκμετάλλευση σε …
Μεσόγειο» πάντα «υπό την Αιγίδα συμβαλλομένων + 1 ΗΠΑ» δια στόματος ιδίου πρ.
πρέσβεως στην Ελλάδα με «επικεφαλίδα συνέχειας Κεφαλαίου», ΤΩΡΑ
επανερχόμενο με το όνομα: «συλλογικότητα» και «εταιρική δυναμική», μεταξύ
συναλλασσομένων Κρατών για τη «μοιρασιά».
Με ΝΕΑ δεδομένα, νέο «δόγμα» ότι ΜΠΟΡΟΥΝ να συνάπτονται συμφωνίες
μόνο «οικονομικές» συνεκμετάλλευσης πλούτου μεταξύ ακόμα και ΕΜΠΟΛΕΜΩΝ
Κρατών-Εθνών διατηρώντας κατά τα λοιπά τις ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ και συνεχίζοντας τον …
«ποικιλοτρόπως ΠΟΛΕΜΟ» μεταξύ των ΙΔΙΩΝ εμπόλεμων». Ταυτόχρονα και …
«ειρηνικώς οικονομικά συναλλασσομένων αυτών των ιδίων Κρατών». ΑΥΤΟ κατ’
επέκτασιν «νέας πολιτικής πρακτικής διεθνώς» και ΕΝΤΟΣ εν εξελίξει «εθιμικού ή εν
τοις πράγμασι διαμορφούμενου Νέας Διεθνούς Πρακτικής ή …Δικαίου» να
εφαρμοστεί στην … Ανατολική Μεσόγειο ή …αλλού ΚΑΙ μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας-
Ισραήλ κ.α. στη Μεσόγειο ή αλλού…όπως μεταξύ ήδη «Ισραήλ-Λιβάνου» συνέβη
ΑΥΤΟ. Θα λέγεται εφεξής αυτή η πρακτική μοιρασιάς πλούτου «συλλογικότητα» ή
«εταιρική δύναμη» συνεκμετάλλευσης στενά οικονομικών αμοιβαίως κερδών μόνο
«οικονομίας-συμφερόντων» μεταξύ συμβαλλόμενων Κρατών ακόμα ΚΑΙ …
εμπολέμων σε άλλους … ΤΟΜΕΙΣ ή διεκδικήσεων καθενός Κράτους εναντίον του
άλλου με … όποιον άλλον ΤΡΟΠΟ… μεθόδευση ή … ΣΥΝΕΠΕΙΑ κι αποτέλεσμα».
Άλλες «Αρχές-Αξίες Κρατών Εθνών» … δευτερευόντως…
Επί του προκειμένου καλόν είναι να διευκρινιστεί εδώ και η διάκριση μεταξύ: α)
εξόρυξη, β) εκμετάλλευση, γ) συνεκμετάλλευση που σημαίνει ότι σε διαφορετικά
ξεχωριστά στάδια αλλά εντός του ιδίου «συμβολαίου», α) άλλος μπορεί να επιχειρεί
μόνο την … εξόρυξη, όποιος έχει και τα εργαλεία – τεχνογνωσία (εν προκειμένω η
Τουρκία έχει ειδικά σκάφη, εμείς επιπλέον με Δήλωσή ΜΑΣ ότι «ΔΕΝ θα γίνουμε

ΜΕΞΙΚΟ εξορύξεων») Κράτη ή Εταιρείες, β) άλλος να έχει ( ή ο ΙΔΙΟΣ που εξόρυξε)
μόνος την … εκμετάλλευση ή γ) ο ΙΔΙΟΣ που εξόρυξε (ή άλλος) και με άλλους ΜΑΖΙ
περισσότερους να επιχειρούν την συνεκμετάλλευση του … ΟΡΥΚΤΟΥ πλούτου
υγρού-αερίου, από την έρευνα-εξόρυξη μέχρι το εμπόριο-τελική κατανάλωση από
κράτη-νοικοκυριά. Αυτονόητο το … «ποσοστόν απολαυής – είσπραξης τελικού
κέρδους εξαρτάται ΟΧΙ μόνο από τα .. κόστη επιμέρους οικονομικών δραστηριοτήτων
αλλά και από ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ με τη διαφορετική καθενός «εντός
συλλογικότητας» ΙΣΧΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «συγκυριών» διαπραγματευτικής διαδικασίας.
Βεβαίως οι … «παράπλευρες συνέπειες» και … συνέχειες τέτοιου «δόγματος
συλλογικότητας ή εταιρικής δυναμικής» είτε αμέσως εμφανώς είτε εμμέσως αφανώς
και μακροχρονίως πρέπει να συνεκτιμώνται (από πλευράς… δικαιωμάτων …
μελλοντικώς) από τους «συμβαλλομένους με … εταιρική δύναμη» ή
«συλλογικότητα». Αλλά και από την αρχή και στην εφαρμογή κατά τη διάρκεια και
ερμηνεία και «ευκαιρίες» και «συγκυρίες» προς εκμετάλλευση ΕΝΤΟΣ της
«συλλογικότητας κάθε συμβαλλόμενου μέρους». Είναι …ΚΥΡΙΟ μεν αλλά στην …
αρχή προς αποφυγή της … διάζευξης «ή σύγκρουση» ή «λιγότερη ένταση» ή …
«συμφέρουσα λύση τώρα» τίθεται ως .. πρώτο μέλημα το «βρείτε τα». Ενώ για το
μέλλον … μπαίνει ως μάλλον δευτερεύον ως «μη επείγον» και … διαχειρίσιμο και …
αισιόδοξο στις επόμενες Γενεές… μετακυλιόμενο το «από τώρα δεσμευτικόν με το
τώρα διαζευκτικόν ή σύγκρουση». Χωρίς ξεκαθάρισμα σε ΠΟΙΟΝ ανήκει
«Κυριότητας» κυριαρχίας ΠΟΣΟ στο … «συλλογικά εκμεταλλεύσιμο», θολόν το
επιχειρείν εστί.
Υπάρχει και η Διπλωματία δια της ΠΑΙΔΕΙΑΣ, του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ από τη ΓΗ-
Θάλασσα-Αέρα ΕΛΛΗΝΩΝ – «παγκοσμιοποιημένα» σε ΟΛΟ τον σύγχρονο Κόσμο
από Αρχαίων Χρόνων και σημερινών της Δημοκρατίας Κοινωνιών, της Ελευθερίας
Νου και Ψυχής Ανθρώπου σε όλη τη Γη και όχι μόνο της ΔΥΣΗΣ. Αυτής της
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ από ΕΔΩ στον Κόσμο ΟΛΟ ΟΙ Σχολές Ελληνικού ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στα
Πανεπιστήμια ΜΑΣ ΕΔΩ ως «συλλογικότητα» ως «ΕΤΑΙΡΙΚΗ Δυναμική» Κρατών
Εθνών-Λαών-Συνόλων ΜΕ ΕΔΩ Φοιτητές, Πρεσβευτές ΜΑΣ Διεθνώς είναι ΑΝΑΓΚΗ
ΕΘΝΙΚΗ προς «άμεσες επενδύσεις σε ΑΥΤΗ».
Η «διπλωματία των σεισμών» ως «διπλωματία των καταστροφών εκ Φύσεως
ή Πολέμου» παράγει ΠΟΛΙΤΙΚΗ, εξαρτάται ΠΩΣ την ΑΣΚΕΙΣ… μετά και εκ του
αποτελέσματος η ΚΡΙΣΗ.

Έχει και τα καλά της μια τέτοια εξέλιξη, εξαρτάται τα περισσότερα ΥΠΕΡ ποίου
από την αφετηρία ως το τέλος… ποιος τα περισσότερα οφέλη ποιος τα λιγότερα
«ίσα-ίσα δεν έχει».
Η θεωρία – «σύσταση» προς … «εμπλεκομένους» για «win-win» δηλαδή
«μισά-μισά» στο Αιγαίο του τότε Πρέσβεως, νυν «πρ» των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ.
Πάϊατ μετεξελίχθηκε από το 2019 στο 2023 σε … (το ΙΔΙΟ «μοιρασιές» είναι)
«συλλογικότητα» ή «Εταιρική Δύναμη» αλλά ΤΩΡΑ για την Ανατ. ΜΕΣΟΓΕΙΟ.
Η βάση δεν είναι το … Διεθνές Δίκαιο «ατόφιο» αλλά το «ΔΙΚΑΙΟ του
χρήματος, της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» των λεγόμενων (άνωθεν) ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ χωρίς
άλλες «νοθείες» στο ξεκάθαρο ΔΟΓΜΑ ΠΡΩΤΑ η … Οικονομία. Ευνοεί τον
«επιτιθέμενο» τον «άπραγα» τον Ταραξία τον Αναθεωρητή εντός συμπληγάδων
ΥΠΕΡΔυνάμεων προς «όφελος-επωφελώς» ΟΛΩΝ μεν αλλά σε σύγκριση ΜΟΝΟ με
αποφυγή «σύγκρουσης ΤΩΡΑ». Προς… Μέλλον αβεβαιοτήτων με «σήμερα
αναγκαστικά ρυθμίσεις εκτός ΔΙΚΑΙΟΥ χάριν «ειρήνης» που αφήνει ΚΕΝΑ προς
ερμηνεία οι μετέπειτα ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ αφανείς στο ΤΩΡΑ όχι όμως ακόμα ΚΑΙ στο εγγύς
Μέλλον από κακοβουλίες στην «συνεκμετάλλευση δικαίων και αδίκων δικαίως και
αδίκως αλλά … χωρίς … συγκρούσεις. Με μόνη ΤΙΜΗ και Οδηγό όσων «τιμή
πωλήσεως-αγοράς κόστους στην αγορά εχόντων «τιμή σε ΧΡΗΜΑ Αγαθών». «2+1»
ή «3+1» ο ΕΝΑΣ ή ΜΙΑ Δύναμη ΥΠΕΡΑΝΩ κάνει τη διαφορά του ΠΟΙΟΣ «κάνει
κουμάντο ΕΔΩ». Η Μεσόγειος «Λίμνη ούτε Κίνας-Ρωσσίας-Ινδίας» με ή χωρίς
ΤΟΥΡΚΙΑ σύμμαχο ή εχθρό ή ουδέτερη ή διαλυμένη είναι ΔΥΤΙΚΗ δηλαδή …
Υπερατλαντικώς παγκόσμιοποιημένη.
Η «εταιρική δύναμη» η «συλλογικότητα» στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο ΚΑΙ με
την «διπλωματία των σεισμών» και αναγκών «ενίσχυσης παθόντος» ευνοούν την
πλάστιγγα υπέρ όσων «χωρίς καμμία διπλωματία ΔΙΚΑΙΟΥ επιχειρούν οφέλη πέραν
του Δικαίου». Από το 2019 στο 2023 ΙΔΙΑ «συν-εκμετάλλευση» ΠΟΛΙΤΙΚΗ προς
τελική εφαρμογή του «win-win» μισά-μισά και «βρείτε τα». (Συνημμένη από Ιούνιο
2019 επιβεβαιωμένη επικαιροποιημένη ανάλυση του εδώ υπογράφοντος για το
Αιγαίο τότε και για την Μεσόγειο τώρα ΙΔΙΑ «διπλωματία των σεισμών και των
πλατοχτυπημάτων φιλίας Αρχηγών Κρατών»).

Facebook
Twitter
Email
Διαβάζονται Περισσότερο