13 Ιουλίου 2024
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

LamiaFM1.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΜΑΣ ΖΩΝΤΑΝΑ

Στους 79.000 οι εκατομμυριούχοι στην Ελλάδα – 97.000 ευρώ ο μέσος πλούτος ανά ενήλικα

Στην Ελλάδα διαμένουν 79.000 εκατομμυριούχοι, με τον συνολικό πλούτο των Ελλήνων να φτάνει τα 0,9 τρισ. δολάρια το 2022 και εξατομικευμένα να διαμορφώνεται στα 105.724 δολάρια ή 96.781 ευρώ, όπως αναφέρει έκθεση της UBS.

Οι εκατομμυριούχοι σε Ιταλία και Ισπανία ανήλθαν σε 1,3 εκατ. ενώ ο πλούτος στις εν λόγω 2 χώρες σε σύγκριση με την πατρίδα μας έφτασε τα 221.370 δολάρια και 224.209 δολάρια, αντίστοιχα.

Remaining Time-0:00
Fullscreen
Mute

Μεταξύ του 2000 και του 2022, ο πλούτος ανά ενήλικα αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,8% στην Ελλάδα, 2,8% στην Ιταλία και 5,0% στην Ισπανία, αυξάνοντας το χάσμα πλούτου μεταξύ της Ελλάδας και των υπολοίπων. Σε δολάρια ΗΠΑ, ο πλούτος ανά ενήλικα μειώθηκε σε κάθε χώρα το 2022 κατά 2,3% στην Ελλάδα, 6,1% στην Ιταλία και 2,4% στην Ισπανία. Ωστόσο, σε ευρώ, ο πλούτος ανά ενήλικα αυξήθηκε κατά 3,7% τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ισπανία, ενώ μειώθηκε ελάχιστα στην Ιταλία κατά 0,3%.

Το 2021, οι τιμές των μετοχών στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 13,8%. Το 2022 μειώθηκαν κατά μέσο όρο 4,9%. Οι εμπειρίες κάθε χώρας διέφεραν αισθητά. Η Ελλάδα τα πήγε καλύτερα, με τις τιμές των μετοχών να αυξάνονται και τα δύο χρόνια συνολικά κατά 16,7%, ενώ η Ιταλία και η Ισπανία είχαν πολύ μικρότερες αυξήσεις στη διετία 5,2% και 1,8%, αντίστοιχα. Όπως και αλλού, το 2022 έφερε ισχυρότερες επιδόσεις, με τους κύριους χρηματιστηριακούς δείκτες στην Ιταλία και την Ισπανία να σημειώνουν άνοδο 14,3% και 12,9%, αντίστοιχα, τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους.

Το μερίδιο των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στον ακαθάριστο πλούτο μειώθηκε σταδιακά από το έτος 2000 έως το 2008–2010 σε αυτές τις χώρες. Ωστόσο, μέχρι το 2022, η συνολική σύνθεση του πλούτου είχε επιστρέψει από σημαντικές απόψεις στο πρότυπο του έτους 2000. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ήταν κατά μέσο όρο 37,6% του ακαθάριστου ενεργητικού το 2000 και 36,3% το 2021, αν και σημειώθηκε πτώση το 2022 στο 35,3% λόγω των κακών επιδόσεων του χρηματιστηρίου. Ο λόγος του χρέους προς το ακαθάριστο ενεργητικό αυξήθηκε στην Ελλάδα και την Ιταλία από μέσο όρο 5,4% το 2000 σε 10,0% το 2022, μειώθηκε ωστόσο στην Ισπανία από 11,3% σε 8,7%. Αυτοί οι δείκτες χρέους είναι μέτριοι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Η ανισότητα πλούτου είναι κάπως χαμηλότερη σε αυτές τις τρεις χώρες από ό,τι στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες στο βορρά. Ο μέσος συντελεστής Gini της περιουσίας τους το 2022 ήταν 68,1 και το μερίδιο του ανώτατου 1% ήταν 23,5%. Οι αντίστοιχοι μέσοι όροι για τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν 73,2 και 25,0.

Facebook
Twitter
Email
Διαβάζονται Περισσότερο